Đắk Nông: xử phạt một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hơn 50.000.000 đồng vì không đảm bảo điều kiện kinh doanh

Ngày 18 tháng 10 năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt hơn 50.000.000 đồng một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại xã Trường Xuân huyện Đắk Song tỉnh Đắk Nông vì có hành vi vi phạm kinh doanh xăng dầu khi giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực

Thực hiện Công văn số 335/QLTTDNo-NVTH ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường giám sát kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu. Bằng biện pháp nghiệp vụ ngày 09 tháng 10 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tiến hành kiểm tra doanh nghiêp tư nhân kinh doanh xăng dầu HK tại xã Trường Xuân huyện Đắk Song. Tại thời điểm kiểm tra doanh nghiệp sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực. Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi nêu trên và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông xử lý theo thẩm quyền.

Đến ngày 18 tháng 9 năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính doanh nghiệp HK 50.000.000 đồng, truy thu số lợi bất hợp pháp có được là 974.054 đồng. Đến ngày 24 tháng 10 năm 2023 doanh nghiệp HK đã chấp hành xong quyết định xử phạt.

Đỗ Xuân Tứ
Đội QLTT số 4, Cục QLTT Đắk Nông