Đắk Nông: Triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) kiểm tra 40 đơn vị; phát hiện, xử phạt 31 đơn vị vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước: 44,5 triệu đồng

Thực hiện Công văn số 604/TCQLTT-CNV ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 42/QĐ-QLTTĐNo ngày 12 tháng 4 năm 2023 về Kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2023 nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong lĩnh vực ATTP

Kết quả tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra tổng số 40 đơn vị; số đơn vị vi phạm: 31 đơn vị; số hành vi vi phạm: 31 hành vi; xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách Nhà nước: 44.500.000 đồng. Với các hành vi vi phạm chủ yếu như: Vi phạm quy định về lĩnh vực giá: Niêm yết giá hàng hóa không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; không niêm yết giá tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật: 16 hành vi - xử phạt 14.500.000 đồng, Vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm: 05 hành vi – xử phạt: 10.000.000 đồng, nơi kinh doanh thực phẩm bị côn trùng, động vật gây hại xâm nhập: 10 hành vi – xử phạt: 20.000.000 đồng.

Lực lượng QLTT Đắk Nông kiểm tra tại cơ sở thực phẩm

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát lực lượng Quản lý thị trường kết hợp công tác tuyên truyền pháp luật và thực hiện ký cam kết đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, nâng cao ý thức trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh, đồng thời bảo vệ người tiêu dùng mua được những mặt hàng thực phẩm đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm khi sử dụng.

Trịnh Đình Quý
Phòng NVTH, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận