Đắk Nông: tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 20 tháng 4 năm 2023, tại Hội trường Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đến dự và chỉ đạo Đại họi có đồng chí Nguyễn Quang Hiệp, Phó Chủ tịch Phụ trách Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý thị trường; tham gia Đại hội còn có các đồng chí Lãnh đạo Cục và cùng toàn thể công chức, người lao động của Cục Quản lý thị trường

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông có tổng số 43 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 nhưng Công đoàn Cục đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm sóc quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động, đời sống tinh thần của đoàn viên công đoàn từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào văn hóa thể dục thể thao ngày càng sôi nổi, chất lượng và hiệu quả.

Quan cảnh Đại hội Công đoàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục phối hợp với chính quyền thường xuyên nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc về chế độ, chính sách của người lao động.

Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động tuy đã được chú trọng song nhìn chung còn chưa kịp thời, chưa phong phú về nội dung cũng như hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả chưa cao. Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn Cục đã phân tích nguyên nhân, nghiêm túc kiểm điểm rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Hiệp đánh giá cao và biểu dương sự nổ lực, cố gắng của Công đoàn Cục Quản lý thị trường đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội V góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị Công đoàn Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Cục; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc xây dựng quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào văn nghệ, thể dục thể thao,…

Đ/c Nguyễn Quang Hiệp phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Cấp ủy Chi bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, đồng chí Nguyễn Văn Trãi, Bí thư Chi bộ, Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Quản lý thị trường nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Cục thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành Công đoàn Cục  cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên công đoàn để cùng đồng lòng chung sức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà cấp trên cung như Cục Quản lý thị trường giao phó.

Tại Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 10 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.                                                      

Thu Mai
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận