Đắk Nông tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội của Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 26/5/2023, Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Bí thư Chi bộ, phó Cục trưởng Phụ trách Cục QLTT, đồng chí Nguyễn Thế Diễn – Phó Bí thư Chi bộ, các đồng chí Chi ủy viên, cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ

Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Quách Thị Tuyết Hương – Chi ủy viên Chi bộ trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua báo cáo sơ kết, Hội nghị được nghe tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kết quả chỉ tiêu đạt được tính đến giữa nhiệm kỳ.
Tại Hội nghị, thay mặt Cấp ủy Chi bộ đồng chí Nguyễn Thế Diễn – Phó Bí thư Chi bộ trình bày kiểm điểm của Cấp ủy; qua đó, Cấp ủy chi bộ cũng thẳng thắn đánh giá và chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. Đồng thời, Hội nghị cũng đã đánh giá quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra nhằm đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian còn lại. Hội nghị cũng được nghe một số ý kiến góp ý nhằm bổ sung, hoàn thiện báo cáo sơ kết và kiểm điểm của cấp ủy Chi bộ giữa nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Bí thư Chi bộ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghi

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trãi – Bí thư Chi bộ đã phát biểu tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo sơ kết và chỉ đạo Chi bộ tiếp tục phấn đấu, phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại hạn chế, bám sát các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hồ Quốc Hùng
Phòng TTPC, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận