Đắk Nông: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2023

Thực hiện chỉ đạo Của Tổng cục Quản lý thị trường và của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tại công văn số 322/QLTTĐNo-NVTH ngày 28/8/2023 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu năm 2023 và kiểm tra chất lượng hàng hóa đến hết năm 2023. Từ ngày 18 tháng 8 năm 2022 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra xử lý 10 đơn vị xử phạt 20.000.000 đồng

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn thực phẩm quầy hàng kinh doanh bánh trung thu trên địa bàn huyện Đắk Mil

Từ ngày 18 tháng 8 năm 2022 đến  ngày 13 tháng 9 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra, xử lý 10 đơn vị  hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính 20.000.000 đồng, trong đó hành vi vi phạm chủ yếu hành vi  vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm. 

Công chức Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn thực phẩm 

Gắn với công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật với mục đích phòng ngừa là chính, giúp các đơn vị kinh doanh thực phẩm nói riêng các mặt hàng khác nói chung có nhận thức và ý thức đúng đắn về chất lượng sản phẩm và trách nhiệm của mình trong kinh doanh và tiêu dùng, đến nay Đội đã ký cam kết không vi phạm các quy định về kinh doanh thực phẩm đối với 67 đơn vị. Đối với chính quyền địa phương Đội Quản lý thị trường số 4 chú trọng việc cử công chức tham gia phối hợp kiểm tra với các đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của huyện Đắk Mil - Đắk Song thành lập khi có yêu cầu. Trong công tác truyền thông trong năm Đội đã tích cực phối hợp với Báo Đắk Nông, Đài truyền hình Đắk Nông ghi hình đưa tin về hoạt động kiểm tra và nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục pháp luật đến đông đảo nhân dân trên toàn tỉnh. 

Công chức Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Đài truyền hình tỉnh Đắk Nông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chất lượng đối với các đơn vị kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm

Trong thời gian tới Đội Quản lý thị trường số 4 tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và hoạt động thương mại trên địa bàn để kịp thời phát hiện kiểm tra kiểm soát, xử lý vi phạm (nếu có) chấn chỉnh kịp thời các đơn vị  chấp hành tốt các quy điijnh tronmg hoạt động thương mại.

Đỗ Xuân Tứ
Đội Quản lý thị trường số 4- Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông