Đắk Nông: Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo nguồn cung cho người tiêu dùng

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 31/CQLTT-NVTH ngày 21/1/ 2023 Về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, đến thời điểm hiện tại các cửa hàng trên địa bàn 2 huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song đều mở cửa bán hàng phục vụ người dân

Kiểm tra, giám sát kinh doanh xăng dầu tại huyện Đắk Song

Trên địa bàn Đội Quản lý thị trường số 4 quản lý có 58 doanh nghiệp với 86 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, không có doanh nghiệp đầu mối. Thực hiện chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Đội đã thường xuyên kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu để đảm bảo phục vụ kịp thời cho nhu cầu sử dụng của người dân.

Doanh nghiệp ký cam kết không vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Kết hợp với công tác kiểm tra giám sát Lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 còn trực tiếp tuyên truyền, vận động, giải thích và thực hiện ký cam kết với các đơn vị kinh doanh xăng dầu không vi phạm các quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu, đồng thời cũng nhắc nhở nếu các đơn vị không thực hiện đúng nội dung cam kết sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Kiểm tra, giám sát, ký cam kết tại huyện Đắk Mil

Đối với công chức trong Đội, Lãnh đạo Đội cũng quán triệt gắn trách nhiệm quản lý địa bàn, công chức được giao Quản lý địa bàn nếu không thường xuyên sâu sát nắm bắt thông tin, giám sát để xảy ra hiện tượng các đơn vị đóng cửa ngưng cung cấp xăng dầu không có lý do chính đáng sẽ xem xét trách nhiệm của công chức quản lý địa bàn.

Một doanh nghiệp tại thị trấn Đức An, huyện Đắk Song hoạt động kinh doanh bình thường phục vụ nhân dân

Trong những ngày tiếp theo Đội Quản lý thị trường số 4 sẽ liên tục cắt cử công chức thường xuyên nắm bắt thông tin, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu đảm bảo các đơn vị kinh doanh xăng dầu chấp hành nghiêm quy định. 

Thế Diễn
Đội QLTT số 4