Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 3 thực hiện hoàn thành kế hoạch chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm sớm hơn dự kiến

Tính đến ngày 26/4/2024 Đội QLTT số 3 đã triển khai hoàn thành 100% kế hoạch chuyên đề kiểm tra an toàn thực phẩm trước thời gian được giao (dự kiến kế hoạch đến ngày 15/5/2024), Đội thực hiện kiểm tra 5 vụ, xử lý 5 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước: 7.500.000 đồng

Ngày 15/4/2024 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 64/QĐ-QLTTĐNo về kế hoạch chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Đội QLTT số 3 đã bám sát chỉ đạo, triển khai hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm trước thời gian được giao (dự kiến kế hoạch đến ngày 15/5/2024), cụ thể Đội thực hiện kiểm tra 5 vụ, xử lý 5 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước: 7.500.000 đồng. Vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa là thực phẩm và vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm.


Đội QLTT số 3 kiểm tra thực phẩm tại cơ sở kinh doanh

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng các quy định của pháp luật trong kinh doanh thực phẩm. Đồng thời, khuyến cáo đến người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn, tiêu dùng sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được bảo quản đúng quy định, đảm bảo chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm tạo tính răn đe, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Thu Mai
Đội QLTT số 3, Cục QLTT Đắk Nông