ĐẮK NÔNG: ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 2 THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2023

Trong tháng 3 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông kiểm tra 19 vụ, xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 30.750.000 đồng

Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông, phụ trách quản lý địa bàn huyện Cư Jút và huyện K’Rông Nô. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong tháng 3 năm 2023, lãnh đạo, công chức Đội Quản lý thị trường số 2 đã bám sát các kế hoạch và văn bản chỉ đạo của các cấp, thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, triển khai linh hoạt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả.

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường

Kết quả, trong  tháng 3 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 2 thực hiện kiểm tra 19 vụ, xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước  30.750.000 đồng. Với các hành vi vi phạm chủ yếu như vi phạm về không niêm yết giá hàng hóa, niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược, vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh bảo quản thực phẩm.

Bên cạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, Đội Quản lý thị trường số 2 cũng thường xuyên thực hiện công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng ngừa và tố giác các hành vi vi phạm; vận động các đơn vị kinh doanh, người tiêu dùng không tiếp tay cho buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm an toàn thực phẩm.

Võ Văn Tùng
Đội QLTT số 2, Cục QLTTT Đắk Nông

Bình luận