Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 1 tham gia, góp phần chống thất thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Đắk R’lấp

Ngày 31 tháng 3 năm 2023 Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 956/QĐ-UBND về quy chế phối hợp công tác thu, chống thất thu Ngân sách Nhà nước giữa các cơ quan chức năng giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện Đắk R’Lấp, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện Đắk R’lấp giao Đội Quản lý thị trường số 1 (phụ trách địa bàn huyện Đắk R’lấp) phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện xây dựng kế hoạch chương trình công tác, quan tâm đến các giải pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh trên thị trường, ngăn chặn các hành vi kinh doanh trái pháp luật, vi phạm chế độ hóa đơn, chứng từ; niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; đẩy mạnh công tác phòng, chống buôn lậu. Phối hợp với cơ quan Thuế xử lý nợ thuế, chống thất thu thuế và các hành vi vi phạm khác góp phần tích cực trong công tác quản lý thuế trên địa bàn.

Nguyễn Văn Dương
Đội QLTT số 1, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận