Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường số 1 chú trọng công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn

Cùng với thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường theo kế hoạch đã đề ra, trong quý I năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 1 thường xuyên chú trọng kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm góp phần đảm bảo thực phẩm an toàn phục vụ nhu cầu người dân

Kết quả, trong quý I Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, phát hiện 17 vụ vi phạm liên quan đến kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống (chiếm 42,5% số vụ vi phạm), Đội đã lập Biên bản vi phạm hành chính, ban hành Quyết định xử phạt với tổng số tiền 39.500.000 đồng. Bên cạnh đó, Đội luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến các đơn vi kinh doanh, thực hiện ký 40 cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại và viết 08 tin, bài đăng Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thực phẩm

Nguyễn Văn Nam
Đội QLTT số 1, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận