Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 xử lý Doanh nghiệp kinh doanh Sắt, thép số tiền 30.000.000 đồng vì có hành vi kinh doanh hàng hóa mà không có nhãn theo quy định

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ngày 09 tháng 5 năm 2023. Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra đột xuất 01 Doanh nghiệp Tư nhân kinh doanh Sắt, thép trên địa bàn Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

Qua kiểm tra, phát hiện đơn vị này đang bày bán với số lượng 887,20 kg thép V10 và 2.837,30 kg thép tấm loại 08 ly không có nhãn hàng hóa theo quy định, tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 64.297.038 đồng. Đội Quản lý thị trường số 2 đã lập Biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ vụ việc đến Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 30.000.000 đồng.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục triển khai công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm trong hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Nhất Thanh
Đội QLTT số 2, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận