Đắk Nông: Đội QLTT số 1 thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn huyện Đắk R'lấp và Tuy Đức

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-CQLTT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường Đắk Nông, Đội Quản lý thị trường số 1 xây dựng Kế hoạch cụ thể để thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 đạt hiệu quả

Cụ thể, ngày 12 tháng 7 năm 2023, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phối hợp với Báo Đắk Nông và Đài truyền hình tỉnh ghi hình, đưa tin về công tác tuyên truyền pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Tuy Đức và Đắk R’Lấp nhằm thông tin, truyền thông về chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến mọi tầng lớp Nhân dân; Kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình sản xuất, kinh doanh trái quy định của pháp luật, những hành vi cạnh tranh không lành mạnh ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của người dân và các doanh nghiệp làm ăn chân chính; Thông tin để người dân, doanh nghiệp biết về những vi phạm trên thị trường mà lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý từ đó tự trang bị những kiến thức, kỹ năng tiêu dùng an toàn, chất lượng; Nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần đẩy lùi tệ nạn này để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Đội QLTT số 1 kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thuốc BVTV

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đội xử lý nghiêm đối với các đơn vị vi phạm, từ ngày 11/5/2023 đến nay Đội QLTT số 1 kiểm tra, xử lý 08 vụ vi phạm, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước với số tiền 52.250.000 đồng. Với các hành vi vi phạm chủ yếu như: Không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật; Buôn bán phân bón khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón; kinh doanh hàng hóa trên nhãn có hình ảnh và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó; Bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy…
Thời gian tới, Đội QLTT số 1 tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát; phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác nắm bắt tình hình; xử lý, kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh.

Xuân Bình
Đội QLTT số 1, Cục QLTT Đắk Nông

Bình luận