Kiểm tra, kiểm soát

Đắk Nông: Xử phạt một đơn vị kinh doanh 30.000.000 đồng vì có hành vi kinh doanh mặt hàng Sắt, thép vi phạm về nhãn theo quy định

Qua công tác nắm bắt địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ngày 28 tháng 3 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thi trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra đột xuất 01 đơn vị kinh doanh Sắt, thép trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông