Kiểm tra, kiểm soát

Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 xử lý Doanh nghiệp kinh doanh Sắt, thép số tiền 30.000.000 đồng vì có hành vi kinh doanh hàng hóa mà không có nhãn theo quy định

Qua công tác quản lý địa bàn, nắm bắt thông tin thực hiện các biện pháp nghiệp vụ ngày 09 tháng 5 năm 2023. Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra đột xuất 01 Doanh nghiệp Tư nhân kinh doanh Sắt, thép trên địa bàn Xã Tâm Thắng, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông