Kiểm tra, kiểm soát

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, KIỂM SOÁT VÀ TUYÊN TRUYỀN KHÔNG VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

Trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, cơ quan chức năng phát hiện một số cửa hàng có hành vi pha chế, kinh doanh xăng dầu giả, xăng dầu kém chất lượng gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, do đó để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi kinh doanh xăng giả, kém chất lượng, ngày 10 tháng 6 năm 2019 Cục Quản lý thị trường ban hành công văn 158/CQLTT-NVTH Về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong kinh doanh xăng dầu.