Kiểm tra, kiểm soát

Tăng cường công tác kiểm tra mặt hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Đắk Mil và huyện Đắk Song năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp và kiểm tra theo chuyên đề mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thức ăn chăn nuôi. Từ ngày 01/5/2024 đến ngày 07/6/2024, Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra và phát hiện, xử lý 03 đơn vị vi phạm, xử phạt 38.000.000 đồng