Kiểm tra, kiểm soát

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ CHIA TAY CÔNG CHỨC NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ

Trân trọng quá khứ và ghi nhận công lao của lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập nên những giá trị bền vững cho tương lai. Với ý nghĩa đó, chiều ngày 20/9/2022, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đắk Nông tổ chức buổi Lễ công bố Quyết định và chia tay công chức nghỉ hưu hưởng theo chế độ Nhà nước