Kiểm tra, kiểm soát

Đắk Nông: Chống gian lận thương mại trên địa bàn huyện Đắk Mil - Đắk Song

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra 182 vụ, phát hiện vi phạm hành chính, xử lý 152 vụ với tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 232.250.000 đồng.