Kiểm tra, kiểm soát

Buôn bán đồng hồ không có nguồn gốc xuất xứ một đơn vị kinh doanh bị xử phạt 4.000.000 đồng

Ngày 15 tháng 3 năm 2023 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành quyết định xử phạt 01 đơn vị kinh doanh đồng hồ 4.000.000 đồng, đồng thời tịch thu 30 chiếc đồng hồ đeo tay không có nguồn gốc xuất xứ