Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Ngày 15 tháng 4 năm 2024 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 64/QĐ-QLTTĐNo quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề an toàn thực phẩm năm 2024 trên địa bàn tỉnh