Tin tức sự kiện

Hoạt động thanh tra, kiểm tra của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông năm 2022

Năm 2022 lực lượng Quản lý thị trường đã tổ chức thanh tra, kiểm tra kiểm tra 784 đơn vị xử lý 648 đơn vị với số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước: 1.631.063.898 đạt 106% so với cùng kỳ năm 2021.