Tin tức sự kiện

Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt

Ngày 09 tháng 6 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2023/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về Trồng trọt, Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 7 năm 2023