Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tăng cường công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện Công văn số 1936/TCQLTT-CNV ngày 31 tháng 8 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu; Công văn số 1321/SCT-QLTM, ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân