Tin tức sự kiện

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỨC DANH ĐỘI TRƯỞNG, PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THUỘC CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Chiều 4/6/2019, thừa uỷ quyền của Tổng cục Quản lý trị trường, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Nguyễn Tiến Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh Đội trưởng, phó Đội trưởng thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông.