Tin tức sự kiện

Kiểm tra, xử lý về đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Thực hiện công văn số 454/TCQLTT-CNV ngày 15/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Cục Quản lý thị trương tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch chuyên đề về an toàn thực phẩm với chủ đề đảm bảo an an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới theo Quyết định số 37/QĐ-CQLTT ngày 14/4/2021. Kết quả thực hiện trong đợt kiểm tra từ ngày 15/4/2021 đến ngày 20/5/2021 đã kiểm tra 40 vụ, vi phạm và xử lý 18 vụ, với 20 hành vi vi phạm, xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước là: 26.350.000 đồng