Tin tức sự kiện

Kết quả thực hiện nhiệm vụ quý 3-2021 của Đội QLTT số 1

Trong quý III/2021 Đội Quản lý thị trường số 1 tập trung thực hiện chỉ đạo của các cấp, các ngành và chỉ đạo trực tiếp của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tại các văn bản số 285/CQLTT-NVTH, ngày 11/8/2021 về tăng cường kiểm tra, giám sát mặt hàng phân bón, vật tư nông nghiệp; số 314/CQLTT-NVTH, ngày 27/8/2021 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021; số 293/KH-CQLTT ngày 17/8/2021 về việc đấu tranh, phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực xuất bản phẩm, đăc biệt là các hành vi in và tiêu thụ sách giáo dục giả trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; ….Qua các đợt triển khai nhiệm vụ, Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra 31 vụ, xử lý vi phạm 08 đơn vị, thu nộp ngân sách nhà nước 35.250.000 đồng