Tin tức sự kiện

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 106/CQLTT-NVTH ngày 12/4/2022 của Cục Quản lý thị trường về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, ký cam kết tuyên truyền pháp luật. Trong thời gian vừa qua, Đội QLTT số 2 đã ký cam kết được 50 cơ sở và kiểm tra, xử lý 12 vụ; xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 24.000.000 đồng.