Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường Đắk Nông bắt giữ 10.000 kg phân bón có dấu hiệu nhập lậu

Ngày 17 tháng 3 năm 2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông bắt giữ 10.000 kg phân bón NPK 16-16-8 nhãn hiệu MACROFARM FERTILIZER không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, có dấu hiệu hàng nhập lậu