Tin tức sự kiện

Kết quả công tác kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2024 của Đội Quản lý thị trường số 2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông

Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-QLTTĐNo ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Đắk Nông, trong 6 tháng đầu năm 2024 Đội QLTT số 2 đã kiểm tra 34 đơn vị, phát hiện 05 đơn vị vi phạm (tỷ lệ vi phạm 14,7%)