Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đấu tranh chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Tính đến ngày 16/11/2022 Đội QLTT số 1 đã thực hiện ký cam kết 270 đơn vị về kinh doanh có điều kiện và các ngành hàng khác

Trên địa bàn huyện Đắk RLấp và Tuy Đức trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ nhìn chung ổn định, lượng hàng hóa đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu của người tiêu dùng nên góp phần làm bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn vẫn xảy ra nhưng với quy mô nhỏ, chủ yếu tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ cơ bản đã được kiểm soát chặt chẽ. Đội QLTT số 1 thực hiện ký cam kết tổng số 270 đơn vị, với mục đích tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng cũng như các tổ chức, cá nhân kinh doanh hợp pháp. Hậu kiểm để đánh giá sự tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh đã cam kết. Kết quả cụ thể:

+ Kinh doanh có điều kiện do ngành Công thương quản lý: 168 đơn vị

          - Xăng dầu: 21 đơn vị                               - Thuốc lá    : 15 đơn vị

          - Gas         : 02 đơn vị                               - Thực phẩm: 112 đơn vị

          - Rượu      : 13 đơn vị

+ Ngành hàng Công Thương không quản lý: 102 đơn vị

          - Có điều kiện: 35 đơn vị

          - Ngành nghề khác: 67 đơn vị

+ Đội QLTT số 1 thực hiện kiểm tra hậu kiểm theo Kế hoạch số 14/KH-ĐQLTT ngày 15/3/2022 đối với (10%) của 180 đơn vị (đạt 100 % kế hoạch). Với các hành vi chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định.

Công chức Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với công an huyện Đắk R' Lấp giám sát, tuyên truyền pháp luật

Nhiệm vụ tới, Đội Quản lý thị trường số 1 tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý. Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn quản lý để kịp thời thông tin, phản ánh về tình hình sản xuất, kinh doanh trái quy định của pháp luật, cạnh tranh không lành mạnh gây ảnh hưởng đến sự phát triển của các đơn vị làm ăn chân chính; nâng cao ý thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân trong việc đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả góp phần đẩy lùi tệ nạn bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Xuân Bình
Đội QLTT số 1