Công tác phối hợp với đài truyền hình Tỉnh Đắk nông tuyên truyền về an toàn thực phẩm trong dịp tết trung thu

Đội Quản lý thị trường số 4 thực hiện tốt Quyết định số 89/QĐ-CQLTT ngày 11/09/2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc ban hành kế hoạch chuyên đề an toàn thực phẩm và đồ chơi trẻ em trong dịp trước, trong và sau Tết trung thu năm 2020
Ngoài thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo Kế hoạch, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về An toàn thực phẩm đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực phẩm nói chung và mặt hàng bánh trung thu nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành pháp luật thương mại. Những hình thức tuyên truyền phổ biến như: thông qua công tác kiểm tra tuyên truyền trực tiếp, thực hiện cho các tổ chức, cá nhân ký cam kết không vi phạm trong kinh doanh thực phẩm. Đặc biệt trong dịp tết Trung thu, Đội đã phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh ghi hình, đưa tin trên chuyên mục “Chống buôn lậu, gian lạn thương mại và hàng giả” của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh.
Trần Văn Thanh