Đắk Nông: Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2024 của Đội QLTT số 4

Trong 06 tháng năm 2024 Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã kiểm tra 128 vụ việc, trong đó 97 vụ việc vi phạm, tổng số tiền nộp Ngân sách Nhà nước 310.350.000 đồng; tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy 75.430.000 đồng

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Đội Quản lý thị trường số 4 đã bám sát các kế hoạch cao điểm, định kỳ kiểm tra kiểm soát thị trường của như: Kế hoạch kiểm tra cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023 dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; Kế hoạch công tác năm 2024; Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2024; Kế hoạch đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2024 và các Kế hoạch chuyên đề khác của Cục.

Công chức Đội kiểm tra kinh doanh mỹ phẩm trên môi trường thương mại điện tử 

Kết quả, tính từ ngày 15/12/2023 – 14/6/2024, Đội Quản lý thị trường số 4 đã kiểm tra 128 vụ việc, trong đó 97 vụ việc vi phạm, tổng số tiền nộp Ngân sách Nhà nước là 310.350.000 đồng, tổng giá trị hàng hóa buộc tiêu hủy 75.430.000 đồng, bám sát với chỉ tiêu của Cục đề ra. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về lĩnh vực giá; vi phạm về an toàn thực phẩm; vi phạm về điều kiện kinh doanh, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và nhãn hàng hoá....

Các chỉ tiêu giao ước thi đua đã được Đội bám sát thực hiện:

Kiểm tra theo kế hoạch 6 tháng đạt 100%

Kiểm tra đột xuất 95 vụ, đạt tỷ lệ 88,88 %;

Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước 310.350.000 đồng/530.000.000, đạt tỷ lệ 58,55 %. (các Quyết định xử phạt đã được các đối tượng thi hành xong 100%)

Trong đó, thực hiện chỉ tiêu về thuốc lá theo công văn số 486/QLTTĐNo-NVTH ngày 27/11/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu nhập lậu: 06/06 vụ việc, đạt tỷ lệ 100 %;

Thực hiện Quyết định số 888/QĐ-TCQLTT ngày 22/3/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn năm 2021-2025: 07/07 vụ việc, đạt tỷ lệ 100 %;

Kế hoạch số 01/KH-TCT126 ngày 29/12/2023 của Tổ công tác 126 về ban hành Kế hoạch tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2024: 07/07 vụ việc, đạt tỷ lệ 100 %.

Thực hiện tuyên truyền pháp luật bằng hình thức ký cam kết, thực hiện ký 346/361 cam kết theo kế hoạch, đạt tỷ lệ 95,84 %.

Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra về ATTP

Chính việc kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm của lực lượng Quản lý thị trường đã góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ nhãn hiệu hàng hoá được Nhà nước bảo hộ.

Sáu tháng còn lại của năm 2024, dự báo tình hình kinh doanh, buôn bán, hàng hóa nhập lậu sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, do đó, để bảo vệ môi trường kinh doanh và quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng Quản lý thị trường nói chung và Đội Quản lý thị trường số 4 nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào các mặt hàng trọng tâm, trọng điểm, có nhu cầu tiêu dùng cao đồng thời chú trọng kiểm tra hoạt động kinh doanh, chấp hành pháp luật trên môi trường thương mại điện tử.

 

Nguyễn Thị Xuyến
Đội QLTT số 4