Chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Phường Nghĩa Tân - Thị xã Gia Nghĩa - tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 05013 544 368

Fax: 05013 548 229

Email: qlttdaknong@gmail.com

Website: http://daknong.dms.gov.vn/