Kiểm tra, kiểm soát

Đắk Nông: Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “HONDA” và nhãn hiệu “YAMAHA”

Ngày 22 và 24 tháng 8 năm 2023, Đội QLTT số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông phối hợp với đại diện Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh kiểm tra phát hiện nhiều sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu “HONDA” và nhãn hiệu “YAMAHA”