Kiểm tra, kiểm soát

Đắk Nông: Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk Nông tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, kết quả tiến hành kiểm tra 20 vụ, phát hiện vi phạm 18 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước: 36.000.000 đồng.
 • Kiểm tra, xử phạt về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp, Tuy Đức

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 106/CQLTT-NVTH ngày 12/4/2022 về việc triển khai Kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022. Đội Quản lý thị trường số 1 đã kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trên địa bàn 02 huyện Đắk R’lấp và Tuy Đức. Từ ngày 25 tháng 4 đến 15 tháng 5 năm 2022 Đội đã kiểm tra được 08 đơn vị, xử phạt 16.000.000 đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm.
 • Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ATTP trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

  Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 106/CQLTT-NVTH ngày 12/4/2022 của Cục Quản lý thị trường về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Đội Quản lý thị trường số 2 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, ký cam kết tuyên truyền pháp luật. Trong thời gian vừa qua, Đội QLTT số 2 đã ký cam kết được 50 cơ sở và kiểm tra, xử lý 12 vụ; xử phạt thu nộp ngân sách Nhà nước 24.000.000 đồng.
 • Đắk Nông xử phạt các đơn vị kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

  Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 106/CQLTT-NVTH, ngày 12/4/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 với chủ đề: Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới. Từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4 năm 20222 Đội đã kiểm tra và xử lý 6 đơn vị xử phạt 12.000.000 đồng.
 • Đắk Nông xử phạt 30.000.000 đồng các đơn vị vi phạm về niêm yết giá thuốc tân dược

  Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý thuốc điều trị Covid – 19; Của Ban chỉ đạo 389/ĐP về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng chống dịch Covid – 19. Từ ngày 23/3/2022 đến hết ngày14/4/2020 Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra, xử lý 15 đơn vị, xử phạt 30.000.000 đồng với các hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm về niêm yết giá bán thuốc tân dược
 • Tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

  Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 129/TCQLTT-CNV ngày 26/01/2022 của Tổng cục Quản lý thị trường, Công văn số 73/CQLTT-NVTH ngày 10/3/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Trên địa bàn 2 huyện Cư Jút, K’Rông Nô có 36 đơn vị thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hiện tại Đội đang tiến hành kiểm tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm những đơn vị có hành vi gian lận trong hoạt động thương mại.
 • Đắk Nông: Kiểm tra, phát hiện gần 800 bộ kit test Covid-19 không rõ nguồn gốc

  Số kit Test bị tạm giữ gồm 745 bộ có xuất xứ từ nước ngoài, hiện tại đoàn kiểm tra đang tạm giữ chờ xử lý.
 • Cục Quản lý thị trường Đắk Nông bắt giữ 10.000 kg phân bón có dấu hiệu nhập lậu

  Ngày 17 tháng 3 năm 2022 Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông bắt giữ 10.000 kg phân bón NPK 16-16-8 nhãn hiệu MACROFARM FERTILIZER không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, có dấu hiệu hàng nhập lậu
 • Cục Quản lý thị trường Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trang thiết bị y tế, phòng, chống dịch Covid-19

  Thực hiện công văn số 235/TCQLTT-CNV ngày 22/02/2022 của Tổng cục QLTT, Công văn số 63/CQLTT-NVTH ngày 01/3/2022 của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng Kít test Covid-19, Công văn 1027/UBND-KGVX ngày 07/3/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 8/3/2022 đến ngày 14/3/2022 Đội QLTT số 2 thuộc Cục QLTT tỉnh Đắk Nông tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh trên địa bàn 2 huyện Cư Jút và K'rông Nô, nhìn chung các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các quy định về kinh doanh mặt hàng chống dịch covid, không phát hiện vi phạm.
 • Cục Quản lý thị trường Đắk Nông tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong kinh doanh xăng dầu.

  Thực hiện công văn số 240/TCQLTT-CNV ngày 23/02/2022 của Tổng cục QLTT, Công văn số 56/CQLTT-NVTH ngày 23/02/2022 của Cục QLTT tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu. Từ ngày 07 đến 10 tháng 3 năm 2022 Đội Quản lý thị trường số 2 thực hiện kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện 02 huyện Krông Nô và Cư Jút cho đến hiện tại có 54/54 Doanh nghiệp vẫn hoạt động kinh doanh bình thường.