Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đăk Nông tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021

Thực hiện Công văn số 1799/TCQLTT-CNV ngày 20/8/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết trung thu năm 2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã triển khai, chỉ đạo các Phòng, Đội Quản lý thị trường tổ chức thực hiện theo Công văn số 314/CQLTT-NVTH ngày 27/8/2021, ngoài việc chỉ đạo các Đội tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 202, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đăk Nông đã thành lập các Tổ công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2021 của các Đội Quản lý thị trường theo Quyết định số 103/QĐ-CQLTT Ngày 09/9/2021