Hoạt động

Ngăn chặn hàng hóa có hình ảnh “Đường lưỡi bò”

Trong thời gian gần đây xảy ra một số trường hợp doanh nghiệp, đơn vị nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam để bán, tham gia trưng bày, giới thiệu hàng hóa có hình ảnh và thông tin về “Đường lưỡi bò”. Sự việc này có tính chất rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm pháp luật hiện hành.