Hoạt động

ĐỘI QLTT SỐ 1 TỔ CHỨC KÝ CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỚI CÁC ĐỒN BIÊN PHÒNG

Thực hiện Quy chế phối hợp số 326/QCPH-CQLTT-BCHBĐBP ngày 07 tháng 11 năm 2019 giữa Cục Quản lý thị trường và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông. Đội Quản lý thị trường số 1 đã chủ động xây dựng Chương trình phối hợp trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với các Đồn biên phòng trên địa bàn