Hoạt động

Đội QLTT số 3, Cục Quản lý thị trường Đắk Nông triển khai Chương trình hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông ngày 03 tháng 6 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 3 – Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông tiến hành rà soát các đơn vị kinh doanh trái cây trên địa bàn Đội Quản lý, đánh giá khả năng kinh doanh của các đơn vị. Trên cơ sở đó tiến hành làm việc, trao đổi tinh thần và nội dung tại Công văn số 1102/TCQLTT-VPTC của Tổng cục Quản lý thị trường đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Qua buổi làm việc đã có 03 cơ sở thống nhất ủng hộ tiêu thụ dao động từ 250 kg dến 300 kg vải/ngày. Như vậy, trong 01 tháng với 03 cơ sở này có thể tiêu thụ được khoảng từ 7,5 tấn đến 09 tấn vải góp phần chung tay vào việc hỗ trợ tiêu thụ 3.000 tấn vải thiều Bắc Giang