Chính sách

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông Phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc Trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TCQLTT ngày 12/4/2021 của Tổng Cục Quản lý thị trường về phát động phong trào thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch 124/KH-CQLTT để công chức, người lao động thi đua lập thành tích trong hoạt động công vụ.