Chính sách

Công chức người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, giải pháp công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 437/KH-CQLTT ngày 22/11/2022 với chủ đề “Công chức người lao động Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Nông thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Nông”